• SKLADEM
  • NÁŠ TIP
18+
Dýmovnice RDG trhací ZELENÁ 1ks
  • Dýmovnice RDG trhací ZELENÁ 1ks

Dýmovnice RDG trhací ZELENÁ 1ks

Dýmovnice zelené barvy s trhací pojistkou. Kategorie P1 - od 18 let.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Dýmovnice RDG trhací ZELENÁ

Dýmovnice RDG se řadí do kategorie P1 prodejné od 18 let. Po trhnutí pojistky vydává dýmovnice kouřový dým zelené barvy. Tento systém je používán u většiny dýmovnic, díky čemuž odpadá nutnost použití zapalovače, což oceníte nejlépe při silném větru. Jedná se o novinku roku 2019.


Technický popis

Třída nebezpečí: P1 - prodej od 18 let

Počet kusů: 1

Efekt: kouřový

Barevnost efektů: zelená

Délka trvání: 60s

Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusechUrčeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 1 metr). Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

RDG60ZE1
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. P1 – prodej od 18 let
Efekt
hustý kouř
Barevnost efektu
zelená
Počet kusů
1

Mrkni na naše další rachejtle