• Sleva!
  • VYPRODÁNO
  • NÁŠ TIP
18+
Kompaktní ohňostroj DĚLOVKA 25 ran 23mm
  • Kompaktní ohňostroj DĚLOVKA 25 ran 23mm

Kompaktní ohňostroj DĚLOVKA 25 ran 23mm

Kompaktní ohňostroj 2. kategorie s 25 ranami, ráže 23mm, efekt pivoněk, praskání a blikavek, zelené, zlaté, fialové a stříbrné barvy, novinka 2020.

NENÍ SKLADEM

Kompaktní ohňostroj DĚLOVKA 25 ran 23mm          

Kompaktní ohňostroj DĚLOVKA ráže 23mm s 25 ranami, se řadí do 2. kategorie a je volně prodejný od 18 let. Kompaktní ohňostroj DĚLOVKA má efekt zelené pivoňky se zlatým praskáním a fialovo stříbrnou blikavkou. Detail efektu a barevnosti ohňostroje DĚLOVKA, můžete shlédnout v záložce VIDEO. Délka trvání efektu ohňostroje DĚLOVKA je 30 sekund.

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat - prodej od 18 let

Ráže [mm]: 23

Počet ran: 25

Efekt: pivoňky, praskání, blikavky

Délka trvání efektu: 30s

Barevnost efektů: zelená, zlatá, fialová, stříbrná

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 20 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

BAT2523C
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Ráže [mm]
23
Efekt
pivoňky, praskání, blikavky
Výška efektu
23-35m
Délka trvání efektu
30s
Barevnost efektu
zelená, zlatá, fialová, stříbrná
Počet ran
25
Počet kusů
1
Balení v kartonu
18/1

Mrkni na naše další rachejtle