• VYPRODÁNO
18+
Kompaktní ohňostroj DEEP IMPACT 16 ran 23mm
  • Kompaktní ohňostroj DEEP IMPACT 16 ran 23mm

Kompaktní ohňostroj DEEP IMPACT 16 ran 23mm

Kompaktní ohňostroj 2. kategorie s 16 ranami, ráže 23mm, práskající chvosty do červených a zelených pivoněk, poslední 3 rány finále, novinka 2019.

NENÍ SKLADEM

Kompaktní ohňostroj DEEP IMPACT 16 ran 23mm       

Kompaktní ohňostroj DEEP IMPACT ráže 23mm s 16 ranami, se řadí do 2. kategorie a je volně prodejný od 18 let. Kompaktní ohňostroj DEEP IMPACT má efekt stříbrných blikavek střídajícím se se zlatým praskáním. Detail efektu a barevnosti ohňostroje COSMIC RAIN, můžete shlédnout v záložce VIDEO. Délka trvání efektu ohňostroje DEEP IMPACT je 15 sekund.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

Ráže [mm]: 23

NEC [g]: 154

Počet ran: 16

Efekt: blikavky, praskání

Délka trvání efektu: 15s

Barevnost efektů: práskající chvosty do červených a zelených pivoněk, poslední 3 rány finále


Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 25 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

BAT1624K
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Ráže [mm]
23
Efekt
praskající chvosty
Výška efektu
25-35m
Délka trvání efektu
15s
Barevnost efektu
červená, zelená
Počet ran
16
Počet kusů
1
Balení v kartonu
30/1
NEC[g]
154

Mrkni na naše další rachejtle