• SKLADEM
18+
Kompaktní ohňostroj ACAB 2.0 18 ran 20mm
  • Kompaktní ohňostroj ACAB 2.0 18 ran 20mm

Kompaktní ohňostroj ACAB 2.0 18 ran 20mm

Kompaktní ohňostroj 2. kategorie s 18 ranami, ráže 20mm, mix efektů, různé barvy, novinka 2023.

SKLADEM - POSLEDNÍ KUSY
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Kompakt ACAB 2.0 18 ran 20mm  

Kompaktní ohňostroj ACAB 2.0 ráže 20mm s 18 ranami, se řadí do 2. kategorie a je volně prodejný od 18 let. Kompaktní ohňostroj ACAB 2.0 obsahuje mix různobarevných efektů. Detail efektu a barevnosti kompaktu ACAB 2.0, můžete shlédnout v záložce VIDEO. Délka trvání efektu ohňostroje ACAB 2.0 je 25 sekund.Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

Ráže [mm]: 20

Počet ran: 18

Efekt: mix efektů

Délka trvání efektu: 25s

Barevnost efektů: různobarevné

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 30 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

ZB344
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Ráže [mm]
20
Efekt
mix efektů
Výška efektu
20-30m
Délka trvání efektu
25 sekund
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
18
Počet kusů
1

Mrkni na naše další rachejtle