• SKLADEM
18+
Vulkány SOPTÍK 6ks
  • Vulkány SOPTÍK 6ks

Vulkány SOPTÍK 6ks

Vulkány 2. kategorie, 6 kusů, efekt - gejzír hvězd, stříbrné, zelené barvy.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Vulkány SOPTÍK 6ks  

Vulkány SOPTÍK se řadí do 2. kategorie a je tedy prodejný od 18 let. Balení obsahuje 6 kusů vulkánů. Vulkán SOPTÍK má efekt gejzíru stříbrno zelených hvězd. Jedná se o novinku roku 2023.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat - prodej od 18 let

Počet kusů: 6

Efekt: gejzír hvězd

Délka trvání efektu: 20s

Barevnost efektů: stříbrná, zelená

Bezpečnostní pokyny

Podložka pod fontánou musí být nehořlavá a pevná. Fontánu postavte tak, aby se nepřevrhla. Po zapálení fontány ihned odstupte alespoň o 5 metrů. Zápalnici nikdy nezapalujte tak, aby jakákoli část vašeho těla byla nad výmetnou částí fontány.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

S4002
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
gejzír hvězd
Délka trvání efektu
20s
Barevnost efektu
stříbrná, zelená
Počet kusů
6

Mrkni na naše další rachejtle