• SKLADEM
21+
Vulkán SILVER 1000g
  • Vulkán SILVER 1000g

Vulkán SILVER 1000g

Vulkán 3. kategorie, 1 kus, efekt - gejzír hvězd, stříbrné barvy.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Vulkán SILVER 1000g    

Vulkán SILVER se řadí do 3. kategorie a je tedy prodejný od 21 let. Vulkán SILVER má efekt gejzíru sršících hvězd.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat - prodej od 21 let

Počet kusů: 1

NEC [g]: 700

Efekt: gejzír hvězd

Délka trvání efektu: 50s

Barevnost efektů: stříbrná
Bezpečnostní pokyny

Podložka pod fontánou musí být nehořlavá a pevná. Fontánu postavte tak, aby se nepřevrhla. Po zapálení fontány ihned odstupte alespoň o 5 metrů. Zápalnici nikdy nezapalujte tak, aby jakákoli část vašeho těla byla nad výmetnou částí fontány.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

F1000SS
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Efekt
gejzír hvězd
Výška efektu
8m
Délka trvání efektu
50s
Barevnost efektu
stříbrná
Počet kusů
1
NEC[g]
700

Mrkni na naše další rachejtle