• SKLADEM
18+
Vulkán SIGNATURE RANGE 500g 2ks
  • Vulkán SIGNATURE RANGE 500g 2ks

Vulkán SIGNATURE RANGE 500g 2ks

Vulkán 2. kategorie, efekt praskající hvězdy, různé barvy, 2ks, novinka 2018.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Vulkán SIGNATURE RANGE 500g   

Vulkán SIGNATURE RANGE 500g se řadí do 2. kategorie a je tedy prodejný od 18 let. Vulkán SIGNATURE RANGE 500g má efekt praskající a barevné hvězdy. Novinka 2018. Délka trvání vulkánu je 45 sekund. Balení obsahuje 2 kusy vulkánů.


Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat - prodej od 18 let

Počet kusů: 2

Efekt: praskající hvězdy

Barevnost efektů: různobarevná


Bezpečnostní pokyny

Podložka pod vulkánem musí být nehořlavá a pevná. Vulkán postavte tak, aby se nepřevrhla. Po zapálení vulkánu ihned odstupte alespoň o 5 metrů. Zápalnici nikdy nezapalujte tak, aby jakákoli část vašeho těla byla nad výmetnou částí vulkánu.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

F500SIG
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
praskající hvězdy
Výška efektu
5m
Délka trvání efektu
45s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet kusů
2
Balení v kartonu
15x2
NEC[g]
350
Řada
SIGNATURE RANGE

Mrkni na naše další rachejtle