• VYPRODÁNO
18+
Vulkán NO SOUND 500g 2ks
  • Vulkán NO SOUND 500g 2ks

Vulkán NO SOUND 500g 2ks

Vulkán 2. kategorie, 2 ks, efekt prskající gejzír, zlaté, zelené barvy.

NENÍ SKLADEM

Vulkán NO SOUND 500g 2ks  

Vulkán NO SOUND se řadí do 2. kategorie a je tedy prodejný od 18 let. Vulkán NO SOUND má efekt zlatozeleného prskajícího gejzíru, který po zapálení srší do výšky až pěti metrů. Vulkán NO SOUND je novinkou roku 2020 a patří do řady NO SOUND a jak z jeho názvu vyplývá, tak oproti jiným vulkánům je méně hlučný. Balení obsahuje 2 kusy vulkánů NO SOUND.

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat - prodej od 18 let

Počet kusů: 2

Efekt: prskající gejzír

Délka trvání efektu: 45s

Barevnost efektů: zlatá, zelená

Bezpečnostní pokyny

Podložka pod fontánou musí být nehořlavá a pevná. Fontánu postavte tak, aby se nepřevrhla. Po zapálení fontány ihned odstupte alespoň o 5 metrů. Zápalnici nikdy nezapalujte tak, aby jakákoli část vašeho těla byla nad výmetnou částí fontány.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

F500NO
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
prskající gejzír
Výška efektu
5m
Délka trvání efektu
45s
Barevnost efektu
zlatá, zelená
Počet kusů
2
Balení v kartonu
15/2
Řada
NO SOUND

Mrkni na naše další rachejtle