• VYPRODÁNO
18+
Vulkán HEKLA 2ks
  • Vulkán HEKLA 2ks

Vulkán HEKLA 2ks

Vulkán 2. kategorie, 2 kusy, efekt - gejzír, stříbrné barvy, novinka 2021.

NENÍ SKLADEM

Vulkány HEKLA 2ks

Vulkány HEKLA se řadí do 2. kategorie a jsou tedy prodejné od 18 let. Balení obsahuje 2 kusy fontán, které po zapálení vydávají efekt tryskajícího stříbrného gejzíru s praskajícími hvězdami.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat - prodej od 18 let

Počet kusů: 2

Efekt: gejzír praskajících hvězd

Délka trvání efektu: 26s

Barevnost efektů: stříbrná

 

Bezpečnostní pokyny

Podložka pod fontánou musí být nehořlavá a pevná. Fontánu postavte tak, aby se nepřevrhla. Po zapálení fontány ihned odstupte alespoň o 5 metrů. Zápalnici nikdy nezapalujte tak, aby jakákoli část vašeho těla byla nad výmetnou částí fontány.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

TXF837
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
gejzír praskajících hvězd
Délka trvání efektu
26s
Barevnost efektu
stříbrná
Počet kusů
2

Mrkni na naše další rachejtle