• Sleva!
  • SKLADEM
  • NÁŠ TIP
18+
Vulkán CRACKLING 250g 2ks
  • Vulkán CRACKLING 250g 2ks

Vulkán CRACKLING 250g 2ks

Vulkán 2. kategorie, 2ks, efekt - gejzír praskajících hvězd, stříbrné barvy.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Vulkán CRACKLING 250g  

Vulkán CRACKLING se řadí do 2. kategorie a je tedy prodejný od 18 let. Vulkán CRACKLING  má efekt gejzíru a praskajících hvězd, stříbrné barvy. Balení obsahuje 2 kusy vulkánů.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat - prodej od 18 let

Počet kusů: 2

NEC [g]: 300

Efekt: gejzír praskajících hvězd

Délka trvání efektu: 40s

Barevnost efektů: stříbrná

 

Bezpečnostní pokyny

Podložka pod fontánou musí být nehořlavá a pevná. Fontánu postavte tak, aby se nepřevrhla. Po zapálení fontány ihned odstupte alespoň o 5 metrů. Zápalnici nikdy nezapalujte tak, aby jakákoli část vašeho těla byla nad výmetnou částí fontány.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

F250SC
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
gejzír praskajících hvězd
Výška efektu
4m
Délka trvání efektu
40s
Barevnost efektu
stříbrná
Počet kusů
2
Průměr [mm]
75
Balení v kartonu
15/2
NEC[g]
300
Hmotnost balení [g]
240
Výška [mm]
170

Mrkni na naše další rachejtle