• SKLADEM
18+
Vulkán COLOUR 100g 6ks
  • Vulkán COLOUR 100g 6ks

Vulkán COLOUR 100g 6ks

Vulkán 2. kategorie, 6 kusů, efekt - gejzír barevných hvězd, různé barvy.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Vulkán COLOUR 100g 6ks 

Vulkán COLOUR se řadí do 2. kategorie a je tedy prodejný od 18 let. Balení obsahuje 6 kusů vulkánů. Vulkán COLOUR má efekt gejzíru barevných hvězd.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat - prodej od 18 let

Počet kusů: 6

NEC [g]: 300

Efekt: gejzír hvězd

Délka trvání efektu: 30s

Barevnost efektů: různobarevná

Bezpečnostní pokyny

Podložka pod fontánou musí být nehořlavá a pevná. Fontánu postavte tak, aby se nepřevrhla. Po zapálení fontány ihned odstupte alespoň o 5 metrů. Zápalnici nikdy nezapalujte tak, aby jakákoli část vašeho těla byla nad výmetnou částí fontány.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

F100C
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
gejzír hvězd
Výška efektu
4m
Délka trvání efektu
30s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet kusů
6
Průměr [mm]
60
Balení v kartonu
20/6
NEC[g]
300
Hmotnost balení [g]
110
Výška [mm]
125

Mrkni na naše další rachejtle