• Sleva!
  • VYPRODÁNO
  • NÁŠ TIP
18+
Signální patrona DUMBUM BIRD BANGERS 50ks
  • Signální patrona DUMBUM BIRD BANGERS 50ks

Signální patrona DUMBUM BIRD BANGERS 50ks

Šrapnely DUMBUM BIRD BANGERS do plynových pistolí, silná exploze, 50 kusů, efekt zlaté barvy, novinka 2021.

NENÍ SKLADEM

Signální patrona DUMBUM BIRD BANGERS 50ks 

Signální patrony DUMBUM BIRD BANGERS jsou novinkou roku 2021. Každý šrapnel obsahuje 1g pyro slože díky čemuž se tyto patrony řadí do kategorie P1 prodejné od 21 let. Signální patrony DUMBUM vydávají silný zvukový efekt dělobuch. Průměr signální patrony je 15mm. Balení obsahuje 50 kusů signálních patron, možné zakoupit po kusech zde. Tyto pyrotechnické světlice jsou určené pro odpalování z plynových pistolí. Signální patrony DUMBUM vydávají efekt zlaté barvy.


Technický popis

Třída nebezpečí: Kat P1 – prodej od 21 let

NEC [g]: 100

Efekt: zvukový

Délka trvání efektu: exploze

Barevnost efektů: zlatá

Počet kusů: 50

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

DBB1E
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. P1 – prodej od 18 let
Efekt
zvukový
Délka trvání efektu
exploze
Barevnost efektu
zlatá
Počet ran
50/1
Počet kusů
50
NEC[g]
100
Obsah NEC/1ks[g]
1