• SKLADEM
18+
STROBOSKOP BÍLÝ 6ks (60s)
  • STROBOSKOP BÍLÝ 6ks (60s)

STROBOSKOP BÍLÝ 6ks (60s)

Stroboskop, blikající efekt, bílé barvy, 60 sekund.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

STROBOSKOP BÍLÝ 

Balení obsahuje 6 kusů válečků, které po zapálení vydávají bílé světlo vysoké intenzity, které bliká po dobu 60 sekund. STROBOSKOP BÍLÝ se řadí do 2. kategorie a je prodejný od 18 let.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

Efekt: blikání

NEC [g]: 108

Délka trvání efektu: 60s

Barevnost efektů: bílá

Počet kusů: 6

Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 15 metrů). Okolní diváci musí být vzdálení nejméně 25 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

S60S
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
stroboskop
Délka trvání efektu
60s
Barevnost efektu
bílá
Počet kusů
6
Balení v kartonu
30/6
NEC[g]
108

Mrkni na naše další rachejtle