• Sleva!
  • VYPRODÁNO
  • NÁŠ TIP
18+
Balíček pyrotechniky NAROZENINY pro děti
  • Balíček pyrotechniky NAROZENINY pro děti

Balíček pyrotechniky NAROZENINY pro děti

Udělejte svým dětem na narozeniny radost a odpalte jim ohňostroj, na který jen tak nezapomenou.

NENÍ SKLADEM

Balíček pyrotechniky NAROZENINY pro děti

Má vaše dítko narozeniny a vy jej chcete překvapit s něčím netradičním? Odpalte mu tento NAROZENINOVÝ balíček a vykouzlete mu úsměv na tváři společně se zážitkem na který dlouho nezapomene. Vybrali jsme pro vás to nejlepší z našich produktů a vložili je do speciálního balíčku právě pro takovéto narozeniny vašich nejmenších za zvýhodněnou cenu.

 

Balíček se skládá z

1x Kompaktní ohňostroj VÁLKA SVĚTŮ 90s/90 ran

1x Vulkán COLOUR 1000g

1x Balení dortových fontán 20cm 6ks 

 

Bezpečnostní pokyny

Bezpečnostní pokyny pro jednotlivé produkty jsou uvedeny vždy na obale výrobku, vždy si je pečlivě prostudujte aby nedošlo ke špatné manipulaci s výrobkem a tak možnému poranění či poškození majetku. Produkty musí odpalovat vždy osoba starší 18 let.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

BANpD
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let