• Sleva!
  • VYPRODÁNO
  • NÁŠ TIP
18+
Sestavený ohňostroj SILVER SKY 128 ran 20/25mm
  • Sestavený ohňostroj SILVER SKY 128 ran 20/25mm

Sestavený ohňostroj SILVER SKY 128 ran 20/25mm

Sestavený ohňostroj 2. kategorie se 128 ranami, ráže 20/25mm, mix 18 efektů, různé barvy, novinka 2018.

NENÍ SKLADEM

Sestavený ohňostroj SILVER SKY 128 ran 20/25mm 

Sestavený ohňostroj SILVER SKY ráže 20/25mm se 128 ranami, se řadí do 2. kategorie a je tedy volně prodejný od 18 let. Sestavený ohňostroj SILVER SKY obsahuje mix 18 různobarevných efektů. Novinka 2018.


Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

Ráže [mm]: 20/25mm

Počet ran: 128

Efekt: mix 18 efektů

Délka trvání efektu: 100s

Barevnost efektů: různobarevná
Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 20 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

C128MS/C14
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Ráže [mm]
Multikaliberní
Efekt
mix 18 efektů
Výška efektu
20-35m
Délka trvání efektu
100s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
128
Počet kusů
1
Balení v kartonu
1x1

Mrkni na naše další rachejtle