• VYPRODÁNO
21+
doprava zdarma
Sestavený ohňostroj SIGNATURE RANGE BEST MIX 239 ran 20/25/30mm
  • Sestavený ohňostroj SIGNATURE RANGE BEST MIX 239 ran 20/25/30mm

Sestavený ohňostroj SIGNATURE RANGE BEST MIX 239 ran 20/25/30mm

Sestavený ohňostroj 3. kategorie s 239 ranami, ráže 20/25/30mm, mix 30 efektů, různé barvy, novinka 2018.

NENÍ SKLADEM
6
NAŠE HODNOCENÍ 6 / 5

Sestavený ohňostroj SIGNATURE RANGE BEST MIX 239 ran 20/25/30mm

Sestavený ohňostroj SIGNATURE RANGE BEST MIX ráže 20/30mm s 239 ranami, se řadí do 3. kategorie a je tedy volně prodejný od 21 let. Sestavený ohňostroj SIGNATURE RANGE BEST MIX obsahuje mix 30 různobarevných efektů. Novinka 2018.


Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat – prodej od 21 let

Ráže [mm]: 20/25/30

Počet ran: 239

Efekt: mix 30 efektů

Délka trvání efektu: 160s

Barevnost efektů: různobarevná

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 20 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

C239MSIG/C
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Ráže [mm]
Multikaliberní
Efekt
mix 30 efektů
Výška efektu
20-40m
Délka trvání efektu
160s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
239
Počet kusů
1
Balení v kartonu
1x1
Naše hodnocení
6
Řada
SIGNATURE RANGE

Mrkni na naše další rachejtle