• SKLADEM
21+
doprava zdarma
Sestavený ohňostroj SIGNATURE RANGE 175 ran 30/50mm
  • Sestavený ohňostroj SIGNATURE RANGE 175 ran 30/50mm

Sestavený ohňostroj SIGNATURE RANGE 175 ran 30/50mm

Sestavený ohňostroj 3. kategorie se 175 ranami, ráže 30/50mm, mix 21 efektů, různé barvy, rovný, šikmý, multikaliberní, novinka 2020.

SKLADEM - POSLEDNÍ KUSY
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Sestavený ohňostroj SIGNATURE RANGE 175 ran 30/50mm    

Sestavený ohňostroj SIGNATURE RANGE s ráží 30/50mm a se 175 ranami se řadí do 3. kategorie a je prodejný od 21 let. Sestavený ohňostroj SIGNATURE RANGE obsahuje mix 21 různobarevných efektů. Detail efektu a barevnosti ohňostroje SIGNATURE RANGE, můžete shlédnout v záložce VIDEO. Jedná se o rovný, šikmý i multikaliberní ohňostroj a novinku roku 2020. Délka trvání efektu ohňostroje SIGNATURE RANGE je 150 sekund.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat - prodej od 21 let

Ráže [mm]: 30/50

Počet ran: 175

Efekt: mix 21 efektů

Délka trvání efektu: 135s

Barevnost efektů: různobarevná
Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 30 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

C175MSIG/C
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Ráže [mm]
Multikaliberní
Efekt
mix 21 efektů
Výška efektu
30-60m
Délka trvání efektu
135s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
175
Počet kusů
1
Balení v kartonu
1/1
Řada
SIGNATURE RANGE

Mrkni na naše další rachejtle