• SKLADEM
  • NÁŠ TIP
21+
doprava zdarma
Sestavený ohňostroj PYROTECHNOLOGY 219 ran 25/30mm
  • Sestavený ohňostroj PYROTECHNOLOGY 219 ran 25/30mm
  • Sestavený ohňostroj PYROTECHNOLOGY 219 ran 25/30mm

Sestavený ohňostroj PYROTECHNOLOGY 219 ran 25/30mm

Sestavený ohňostroj 3. kategorie s 219 ranami, ráže 25/30mm, mix 24 efektů s finále, různé barvy, multikaliberní, rovný i šikmý.

SKLADEM - POSLEDNÍ KUSY
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Sestavený ohňostroj PYROTECHNOLOGY 2020 219 ran 25/30mm    

Sestavený ohňostroj PYROTECHNOLOGY 2020 ráže 25/30mm s 219 ranami, se řadí do 3. kategorie a je volně prodejný od 21 let. Sestavený ohňostroj PYROTECHNOLOGY 2020 obsahuje mix 24 různobarevných efektů s finále. Jedná se o multikaliberní, rovný i šikmý kompakt. Detail efektu a barevnosti ohňostroje PYROTECHNOLOGY 2020, můžete shlédnout v záložce VIDEO. Délka trvání efektu ohňostroje PYROTECHNOLOGY 2020 je 110 sekund.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat - prodej od 21 let

Ráže [mm]: 25/30

Počet ran: 219

Efekt: mix 24 efektů

Délka trvání efektu: 110s

Barevnost efektů: různobarevná

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 20 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

C219XMPT/C
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Ráže [mm]
Multikaliberní
Efekt
mix 24 efektů
Výška efektu
25-40m
Délka trvání efektu
110s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
219
Počet kusů
1
Balení v kartonu
1/1
Řada
PYROTECHNOLOGY

Mrkni na naše další rachejtle