• Sleva!
  • VYPRODÁNO
  • NÁŠ TIP
18+
doprava zdarma
Sestavený ohňostroj PYROTECHNOLOGY 150 ran 20/25/30mm
  • Sestavený ohňostroj PYROTECHNOLOGY 150 ran 20/25/30mm

Sestavený ohňostroj PYROTECHNOLOGY 150 ran 20/25/30mm

Sestavený ohňostroj 2. kategorie se 150 ranami, ráže 20/25/30mm, mix 14 efektů s finále, různé barvy, multikaliberní, rovný i šikmý.

NENÍ SKLADEM
6
NAŠE HODNOCENÍ 6 / 5

Sestavený ohňostroj PYROTECHNOLOGY 2020 150 ran 20/25/30m m    

Sestavený ohňostroj PYROTECHNOLOGY 2020 ráže 20/25/30mm se 150 ranami, se řadí do 2. kategorie a je volně prodejný od 18 let. Sestavený ohňostroj PYROTECHNOLOGY 2020 obsahuje mix 14 různobarevných efektů s finále. Jedná se o multikaliberní, rovný i šikmý kompakt. Detail efektu a barevnosti ohňostroje PYROTECHNOLOGY 2020, můžete shlédnout v záložce VIDEO. Délka trvání efektu ohňostroje PYROTECHNOLOGY 2020 je 90 sekund.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat - prodej od 18 let

Ráže [mm]: 20/25/30

Počet ran: 150

Efekt: mix 14 efektů

Délka trvání efektu: 90s

Barevnost efektů: různobarevná
Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 20 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

C150MPT/C
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Ráže [mm]
Multikaliberní
Efekt
mix 14 efektů
Výška efektu
20-40m
Délka trvání efektu
90s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
150
Počet kusů
1
Balení v kartonu
1/1
Naše hodnocení
6
Řada
PYROTECHNOLOGY

Mrkni na naše další rachejtle