• SKLADEM
18+
doprava zdarma
Sestavený ohňostroj PROFI SHOW MULTI SHAPE 400 ran 20mm
  • Sestavený ohňostroj PROFI SHOW MULTI SHAPE 400 ran 20mm

Sestavený ohňostroj PROFI SHOW MULTI SHAPE 400 ran 20mm

Sestavený ohňostroj 2. kategorie se 400 ranami, ráže 20mm, mix 40 efektů s finále, různé barvy, rovný i šikmý, novinka 2021.

SKLADEM - POSLEDNÍ KUSY
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Sestavený ohňostroj PROFI SHOW MULTI SHAPE 400 ran 20mm

Sestavený ohňostroj PROFI SHOW MULTI SHAPE je jeden z největších sestavených ohňostrojů trvající 240 sekund. Sestavený ohňostroj PROFI SHOW MULTI SHAPE s ráží 20mm a se 400 ranami se řadí do 2. kategorie a je prodejný od 18 let. Sestavený ohňostroj PROFI SHOW MULTI SHAPE obsahuje mix 40 různobarevných efektů s finále. Jedná se o rovný i šikmý ohňostroj a novinku roku 2021. Detail efektu a barevnosti ohňostroje PROFI SHOW MULTI SHAPE, můžete shlédnout v záložce VIDEO. 

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat - prodej od 18 let

Ráže [mm]: 20

Počet ran: 400

Efekt: mix 40 efektů

Délka trvání efektu: 200s

Barevnost efektů: různobarevná

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 30 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

C40020XPR/C14
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Ráže [mm]
20
Efekt
mix 40 efektů s finále
Výška efektu
20-30m
Délka trvání efektu
200s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
400
Počet kusů
1
Balení v kartonu
1/1
NEC[g]
2000

Mrkni na naše další rachejtle