• SKLADEM
18+
doprava zdarma
Sestavený ohňostroj NEW IDENTITY SERIES 260 ran 20mm
  • Sestavený ohňostroj NEW IDENTITY SERIES 260 ran 20mm

Sestavený ohňostroj NEW IDENTITY SERIES 260 ran 20mm

Sestavený ohňostroj 3. kategorie s 260 ranami, ráže 20mm, mix 26 efektů s finále, různé barvy, novinka 2021.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Sestavený ohňostroj NEW IDENTITY SERIES 260 ran 20mm

Sestavený ohňostroj NEW IDENTITY SERIES je jeden z největších sestavených ohňostrojů trvající 210 sekund. Sestavený ohňostroj NEW IDENTITY SERIES s ráží 20mm a s 260 ranami se řadí do 3. kategorie a je prodejný od 21 let. Sestavený ohňostroj NEW IDENTITY SERIES obsahuje mix 26 různobarevných efektů s finále. Detail efektu a barevnosti ohňostroje NEW IDENTITY SERIES, můžete shlédnout v záložce VIDEO.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat - prodej od 21 let

Ráže [mm]: 20

NEC [g]: 1994

Počet ran: 260

Efekt: mix 26 efektů s finále

Délka trvání efektu: 180s

Barevnost efektů: různobarevná
Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 30 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

C26020NID/C
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Ráže [mm]
20
Efekt
mix 26 efektů s finále
Výška efektu
20-30m
Délka trvání efektu
180s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
260
Počet kusů
1
Balení v kartonu
1/1
NEC[g]
1994

Mrkni na naše další rachejtle