• Sleva!
  • SKLADEM
  • NÁŠ TIP
21+
doprava zdarma
Sestavený ohňostroj FIREWORKS SHOW 268 ran 20mm
  • Sestavený ohňostroj FIREWORKS SHOW 268 ran 20mm

Sestavený ohňostroj FIREWORKS SHOW 268 ran 20mm

Sestavený ohňostroj 3. kategorie s 268 ranami, ráže 20mm, mix 32 efektů, různé barvy, novinka 2018, rovný i šikmý.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Sestavený ohňostroj FIREWORKS SHOW 268 ran 20mm  

Sestavený ohňostroj FIREWORKS SHOW je opravdu kvalitní, velice prodávaný sestavený ohňostroj trvající 140 sekund. Sestavený ohňostroj FIREWORKS SHOW s ráží 20mm a s 268 ranami se řadí do 3. kategorie a je prodejný od 21 let. Sestavený ohňostroj FIREWORKS SHOW obsahuje mix 32 různobarevných efektů. Detail efektu a barevnosti ohňostroje FIREWORKS SHOW, můžete shlédnout v záložce VIDEO. Jedná se o rovný i šikmý ohňostroj. Novinka 2018.


Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat - prodej od 21 let

Ráže [mm]: 20

Počet ran: 268

Efekt: mix 32 efektů

Délka trvání efektu: 140s

Barevnost efektů: různobarevná

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 30 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

C26820F/C
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Ráže [mm]
20
Efekt
mix 32 efektů
Výška efektu
20-30m
Délka trvání efektu
140s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
268
Počet kusů
1
Balení v kartonu
1x1
Řada
FIREWORKS SHOW

Mrkni na naše další rachejtle