• SKLADEM
21+
doprava zdarma
Sestavený ohňostroj FIREWORKS SHOW 200 ran 30mm
  • Sestavený ohňostroj FIREWORKS SHOW 200 ran 30mm

Sestavený ohňostroj FIREWORKS SHOW 200 ran 30mm

Sestavený ohňostroj 3. kategorie s 200 ranami, ráže 30mm, mix 20 efektů, různé barvy, novinka 2017.

SKLADEM - POSLEDNÍ KUSY
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Sestavený ohňostroj FIREWORKS SHOW 200 ran 30mm  

Sestavený ohňostroj FIREWORKS SHOW je jeden z největších sestavených ohňostrojů trvající 200 sekund. Sestavený ohňostroj FIREWORKS SHOW s ráží 30mm a s 200 ranami se řadí do 3. kategorie a je prodejný od 21 let. Sestavený ohňostroj FIREWORKS SHOW obsahuje mix 20 různobarevných efektů. Detail efektu a barevnosti ohňostroje FIREWORKS SHOW, můžete shlédnout v záložce VIDEO. 

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat - prodej od 21 let

Ráže [mm]: 30

NEC [g]: 3800

Počet ran: 200

Efekt: mix 20 efektů

Délka trvání efektu: 180s

Barevnost efektů: různobarevná

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 30 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

C2003F/C
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Ráže [mm]
30
Efekt
mix 20 efektů
Výška efektu
30-40m
Délka trvání efektu
180s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
200
Počet kusů
1
Balení v kartonu
1/1
NEC[g]
3800
Řada
FIREWORKS SHOW

Mrkni na naše další rachejtle