• Sleva!
  • SKLADEM
  • NÁŠ TIP
18+
doprava zdarma
Sestavený ohňostroj FIREWORKS SHOW 200 ran 20/25/30mm
  • Sestavený ohňostroj FIREWORKS SHOW 200 ran 20/25/30mm

Sestavený ohňostroj FIREWORKS SHOW 200 ran 20/25/30mm

Sestavený ohňostroj 2. kategorie s 200 ranami, ráže 20/25/30mm, mix 14 efektů, různé barvy, novinka 2018, multikaliberní, rovný i šikmý

SKLADEM - POSLEDNÍ KUSY
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Sestavený ohňostroj FIREWORKS SHOW 200 ran 20/25/30mm 

Sestavený ohňostroj FIREWORKS SHOW je opravdu kvalitní, velice prodávaný sestavený ohňostroj trvající 170 sekund. Sestavený ohňostroj FIREWORKS SHOW s ráží 20/25/30mm a s 200 ranami se řadí do 2. kategorie a je prodejný od 18 let. Sestavený ohňostroj FIREWORKS SHOW obsahuje mix 14 různobarevných efektů. Detail efektu a barevnosti ohňostroje FIREWORKS SHOW, můžete shlédnout v záložce VIDEO. Jedná se o multikaliberní, rovný i šikmý ohňostroj. Novinka 2018.


Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat - prodej od 18 let

Ráže [mm]: 20/25/30

Počet ran: 200

Efekt: mix 14 efektů

Délka trvání efektu: 150s

Barevnost efektů: různobarevná

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 30 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

C200MF/C
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Ráže [mm]
Multikaliberní
Efekt
mix 14 efektů
Výška efektu
20-40m
Délka trvání efektu
150s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
200
Počet kusů
1
Balení v kartonu
1x1
Řada
FIREWORKS SHOW

Mrkni na naše další rachejtle