• Sleva!
  • SKLADEM
  • NÁŠ TIP
21+
doprava zdarma
Sestavený ohňostroj FIREWORKS SHOW 175 ran 30/50mm
  • Sestavený ohňostroj FIREWORKS SHOW 175 ran 30/50mm

Sestavený ohňostroj FIREWORKS SHOW 175 ran 30/50mm

Sestavený ohňostroj 3. kategorie se 175 ranami, ráže 30/50mm, mix 21 efektů, různé barvy, novinka 2017, rovný, šikmý, multikaliberní.

SKLADEM - POSLEDNÍ KUSY
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Sestavený ohňostroj FIREWORKS SHOW 175 ran 30/50mm 

Sestavený ohňostroj FIREWORKS SHOW je jeden z největších sestavených ohňostrojů trvající 150 sekund. Sestavený ohňostroj FIREWORKS SHOW s ráží 30/50mm a se 175 ranami se řadí do 3. kategorie a je prodejný od 21 let. Sestavený ohňostroj FIREWORKS SHOW obsahuje mix 21 různobarevných efektů. Detail efektu a barevnosti ohňostroje FIREWORKS SHOW, můžete shlédnout v záložce VIDEO. Jedná se o rovný, šikmý i multikaliberní ohňostroj.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat - prodej od 21 let

Ráže [mm]: 30/50

NEC [g]: 2994

Počet ran: 175

Efekt: mix 21 efektů

Délka trvání efektu: 135s

Barevnost efektů: různobarevná

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 30 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

C175MF/C
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Ráže [mm]
Multikaliberní
Efekt
mix 21 efektů
Výška efektu
30-60m
Délka trvání efektu
135s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
175
Počet kusů
1
Balení v kartonu
1/1
NEC[g]
2994
Řada
FIREWORKS SHOW

Mrkni na naše další rachejtle