• SKLADEM
21+
doprava zdarma
Sestavený ohňostroj BEST PRICE FROZEN 150 ran 30mm
  • Sestavený ohňostroj BEST PRICE FROZEN 150 ran 30mm

Sestavený ohňostroj BEST PRICE FROZEN 150 ran 30mm

Sestavený ohňostroj 3. kategorie se 150 ranami, ráže 30mm, mix 15 efektů, různé barvy, novinka 2019.

SKLADEM - POSLEDNÍ KUSY
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Sestavený ohňostroj BEST PRICE FROZEN 150 ran 30mm     

Sestavený ohňostroj BEST PRICE FROZEN ráže 30mm se 150 ranami, se řadí do 3. kategorie a je tedy volně prodejný od 21 let. Sestavený ohňostroj BEST PRICE FROZEN  obsahuje mix 15 různobarevných efektů. Novinka 2019.


Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat – prodej od 21 let

Ráže [mm]: 30

Počet ran: 150

Efekt: mix 15 efektů

Délka trvání efektu: 150s

Barevnost efektů: různobarevná
Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 20 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

C1503BPF/C
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Ráže [mm]
30
Efekt
mix 15 efektů
Výška efektu
30-40m
Délka trvání efektu
150s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
150
Počet kusů
1
Balení v kartonu
1x1
Řada
BEST PRICE FROZEN

Mrkni na naše další rachejtle