• VYPRODÁNO
21+
doprava zdarma
Sestavený ohňostroj XXXL BATERY 150 ran 30mm
  • Sestavený ohňostroj XXXL BATERY 150 ran 30mm

Sestavený ohňostroj XXXL BATERY 150 ran 30mm

Sestavený ohňostroj 3. kategorie se 150 ranami, ráže 30mm, mix 15 efektů, různé barvy.

NENÍ SKLADEM
6
NAŠE HODNOCENÍ 6 / 5

Sestavený ohňostroj XXXL BATERY 150 ran 30mm   

Sestavený ohňostroj XXXL BATERY ráže 30mm se 150 ranami, se řadí do 3. kategorie a je volně prodejný od 21 let. Sestavený ohňostroj XXXL BATERY obsahuje mix 15 různobarevných efektů. Detail efektu a barevnosti ohňostroje XXXL BATERY, můžete shlédnout v záložce VIDEO.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat - prodej od 21 let

Ráže [mm]: 30

NEC [g]: 2850

Počet ran: 150

Efekt: mix 15 efektů

Délka trvání efektu: 150s

Barevnost efektů: různobarevná

 

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 20 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

C1503X/C
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Ráže [mm]
30
Efekt
mix 15 efektů
Výška efektu
30-40m
Délka trvání efektu
150s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
150
Počet kusů
1
Balení v kartonu
1/1
NEC[g]
2850
Naše hodnocení
6

Mrkni na naše další rachejtle