• SKLADEM
21+
doprava zdarma
Sestavený ohňostroj REFRESH 75 ran 50mm
  • Sestavený ohňostroj REFRESH 75 ran 50mm

Sestavený ohňostroj REFRESH 75 ran 50mm

Sestavený ohňostroj 3. kategorie se 75 ranami, ráže 50mm, mix 15 efektů, různé barvy, novinka 2017.

SKLADEM - POSLEDNÍ KUSY
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin
6
NAŠE HODNOCENÍ 6 / 5

Sestavený ohňostroj REFRESH 75 ran 50mm   

Sestavený ohňostroj REFRESH ráže 50mm se 75 ranami, se řadí do 3. kategorie a je tedy volně prodejný od 21 let. Sestavený ohňostroj REFRESH obsahuje mix 15 různobarevných efektů.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat – prodej od 21 let

Ráže [mm]: 50

Počet ran: 75

Efekt: mix 15 efektů

Délka trvání efektu: 100s

Barevnost efektů: různobarevná

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 20 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

C755R/C
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Ráže [mm]
50
Efekt
mix 15 efektů
Výška efektu
50-60m
Délka trvání efektu
100s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
75
Počet kusů
1
Balení v kartonu
1/1
Naše hodnocení
6

Mrkni na naše další rachejtle