• Sleva!
  • VYPRODÁNO
  • NÁŠ TIP
21+
doprava zdarma
Sestavený ohňostroj BIG BROTHER 100 ran 30mm
  • Sestavený ohňostroj BIG BROTHER 100 ran 30mm

Sestavený ohňostroj BIG BROTHER 100 ran 30mm

Sestavený ohňostroj 3. kategorie se 100 ranami, ráže 30mm, mix 10 efektů, různé barvy.

NENÍ SKLADEM

Sestavený ohňostroj BIG BROTHER 100 ran 30mm  

Sestavený ohňostroj BIG BROTHER ráže 30mm se 100 ranami, se řadí do 3. kategorie a je volně prodejný od 21 let. Sestavený ohňostroj BIG BROTHER obsahuje mix 10 různobarevných efektů. Detail efektu a barevnosti ohňostroje BIG BROTHER, můžete shlédnout v záložce VIDEO.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat - prodej od 21 let

Ráže [mm]: 30

NEC [g]: 1900

Počet ran: 100

Efekt: mix 10 efektů

Délka trvání efektu: 100s

Barevnost efektů: různobarevná

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 20 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

C1003BB/C
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Ráže [mm]
30
Efekt
mix 10 efektů
Výška efektu
30-40m
Délka trvání efektu
100s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
100
Balení v kartonu
1/1
NEC[g]
1900

Mrkni na naše další rachejtle