• VYPRODÁNO
18+
Římská svíce STŘÍBRNÝ ROJ 20 ran 10mm 12ks
  • Římská svíce STŘÍBRNÝ ROJ 20 ran 10mm 12ks
  • Římská svíce STŘÍBRNÝ ROJ 20 ran 10mm 12ks

Římská svíce STŘÍBRNÝ ROJ 20 ran 10mm 12ks

Římské svíce 2. kategorie, 20 ran ráže 10mm, efekt stroboskopu, stříbrné barvy, 12 kusů.

NENÍ SKLADEM

Římská svíce STŘÍBRNÝ ROJ 20 ran 10mm   

Římská svíce STŘÍBRNÝ ROJ je zařazena do 2. kategorie a je tedy prodejná od 18 let. Římská svíce STŘÍBRNÝ ROJ má efekt stříbrného stroboskopu.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

Ráže [mm]: 10

NEC [g]: 16

Počet ran: 20

Efekt: stroboskop

Barevnost efektů: stříbrná

 

Bezpečnostní pokyny

Pouze pro venkovní použití. Vyhnout se překážkám nad hlavou. Připevnit nastojato k pevnému sloupku, nebo zasunout do jakékoli pevné trubky. Nedržte v ruce! Zapalte ji tak, aby žádná část vašeho těla nebyla nad jejím ústím. Zapálit zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě odstupte 15m.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

PPC692091
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Ráže [mm]
10
Efekt
stroboskop
Barevnost efektu
stříbrná
Počet ran
20
Počet kusů
12
Průměr [mm]
20
Délka [mm]
690
Balení v kartonu
30/6
NEC[g]
16

Mrkni na naše další rachejtle