• VYPRODÁNO
21+
Římská svíce SIGNATURE RANGE 8 ran
  • Římská svíce SIGNATURE RANGE 8 ran

Římská svíce SIGNATURE RANGE 8 ran

Římská svíce III. kategorie, 8 ran, ráže 30mm, mix 4 efekty, různé barvy, novinka 2018.

NENÍ SKLADEM

Římská svíce SIGNATURE RANGE 8 ran 

Římská svíce SIGNATURE RANGE 8 ran, ráže 30mm se řadí do III. Kategorie a je tedy volně prodejná od 21. let. Římská svíce SIGNATURE RANGE obsahuje mix 4 efekty, různých barev. Délka efektu římské svíce SIGNATURE RANGE je 30 sekund. Novinka 2018.Technický popis

Třída nebezpečí: III. Kat – prodej od 21 let

Ráže [mm]: 30

Počet ran: 8

Efekt: mix 4 efektů

Barevnost efektů: různobarevná
Bezpečnostní pokyny

Pouze pro venkovní použití. Vyhnout se překážkám nad hlavou. Připevnit nastojato k pevnému sloupku, nebo zasunout do jakékoli pevné trubky. Nedržte v ruce! Zapalte ji tak, aby žádná část vašeho těla nebyla nad jejím ústím. Zapálit zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě odstupte 15m.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

R7538S
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Ráže [mm]
30
Efekt
mix 4 efektů
Délka trvání efektu
30s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
8
Počet kusů
1
Balení v kartonu
25x1
Řada
SIGNATURE RANGE

Mrkni na naše další rachejtle