• VYPRODÁNO
21+
Římská svíce ROMAN CANDLE No. VI 8 ran 20mm
  • Římská svíce ROMAN CANDLE No. VI 8 ran 20mm

Římská svíce ROMAN CANDLE No. VI 8 ran 20mm

Římská svíce 3. kategorie, 8 ran, ráže 20mm, efekt pivoňky s praskáním, různé barvy, dlouholetá tradice.

NENÍ SKLADEM

Římská svíce ROMAN CANDLE NO. VI 8 ran 20mm

Římská svíce ROMAN CANDLE ráže 20mm s 8 ranami obsahuje 36g NEC a to ji řadí do 3. Kategorie prodejné od 21. let. Římská svíce ROMAN CANDLE má střídavý různobarevný efekt pivoňky s praskáním.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat – prodej od 18 let

NEC [g]: 36

Ráže [mm]: 20

Počet ran: 8

Efekt: pivoňka s praskáním

Barevnost efektů: různobarevná

 

Bezpečnostní pokyny

Pouze pro venkovní použití. Vyhnout se překážkám nad hlavou. Připevnit nastojato k pevnému sloupku, nebo zasunout do jakékoli pevné trubky. Nedržte v ruce! Zapalte ji tak, aby žádná část vašeho těla nebyla nad jejím ústím. Zapálit zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě odstupte 15m.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

PPC640831
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Efekt
pivoňka a praskání
Výška efektu
20-30m
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
8/1
Počet kusů
1
Průměr [mm]
30
Délka [mm]
640
Balení v kartonu
24/2
NEC[g]
36
Rozměry balení [mm]
60x640x30
Hmotnost balení [g]
520

Mrkni na naše další rachejtle