• Sleva!
  • SKLADEM
  • NÁŠ TIP
18+
Římská svíce PRASKAJÍCÍ KOMETY 20 ran 10mm 12ks
  • Římská svíce PRASKAJÍCÍ KOMETY 20 ran 10mm 12ks
  • Římská svíce PRASKAJÍCÍ KOMETY 20 ran 10mm 12ks

Římská svíce PRASKAJÍCÍ KOMETY 20 ran 10mm 12ks

Římská svíce 2. kategorie, 20 ran, ráže 10mm, efekt praskajících komet, zlaté barvy, novinka 2017, 12 kusů

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Římská svíce PRASKAJÍCÍ KOMETY 20 ran 10mm 

Římská svíce PRASKAJÍCÍ KOMETY ráže 10mm s 20 ranami se řadí do 2. Kategorie a je prodejná od 18. let. Římská svíce PRASKAJÍCÍ KOMETY má efekt zlatých praskajících komet.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

Ráže [mm]: 10

NEC [g]: 16

Počet ran: 20

Efekt: praskající komety

Barevnost efektů: zlatá

Bezpečnostní pokyny

Pouze pro venkovní použití. Vyhnout se překážkám nad hlavou. Připevnit nastojato k pevnému sloupku, nebo zasunout do jakékoli pevné trubky. Nedržte v ruce! Zapalte ji tak, aby žádná část vašeho těla nebyla nad jejím ústím. Zapálit zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě odstupte 15m.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

R5420K
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Ráže [mm]
10
Efekt
praskající komety
Výška efektu
10-20m
Barevnost efektu
zlatá
Počet ran
20
Počet kusů
12
Balení v kartonu
15/12
NEC[g]
16

Mrkni na naše další rachejtle