• SKLADEM
18+
Římská svíce MINOMET 91 ran 10mm
  • Římská svíce MINOMET 91 ran 10mm

Římská svíce MINOMET 91 ran 10mm

Římská svíce 2. kategorie, 91 ran, efekt 4 světlic, různé barvy, novinka 2021.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Římská svíce MINOMET 91 ran 

Římská svíce MINOMET s 91 ranami obsahuje 42g NEC a to ji řadí do 2. Kategorie prodejné od 18. let. Římská svíce MINOMET má efekt čtyř různobarevných světlic.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

NEC [g]: 42

Počet ran: 91

Efekt: světlice

Barevnost efektů: různobarevná
Bezpečnostní pokyny

Pouze pro venkovní použití. Vyhnout se překážkám nad hlavou. Připevnit nastojato k pevnému sloupku, nebo zasunout do jakékoli pevné trubky. Nedržte v ruce! Zapalte ji tak, aby žádná část vašeho těla nebyla nad jejím ústím. Zapálit zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě odstupte 15m.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

R100M
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Ráže [mm]
10
Efekt
světlice
Výška efektu
10-20m
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
91
Počet kusů
1
NEC[g]
42

Mrkni na naše další rachejtle