• VYPRODÁNO
18+
Římská svíce KOUZELNÁ HŮLKA HARRYHO FOFRA 20 ran 10mm 12ks
  • Římská svíce KOUZELNÁ HŮLKA HARRYHO FOFRA 20 ran 10mm 12ks
  • Římská svíce KOUZELNÁ HŮLKA HARRYHO FOFRA 20 ran 10mm 12ks

Římská svíce KOUZELNÁ HŮLKA HARRYHO FOFRA 20 ran 10mm 12ks

Římská svíce 2. kategorie, 20 ran, ráže 10mm, efekt světlice a praskajících komet, červené, zelené a zlaté barvy, 12 kusů.

NENÍ SKLADEM

Římská svíce KOUZELNÁ HŮLKA HARRYHO FOFRA 20 ran 10mm 

Římská svíce KOUZELNÁ HŮLKA HARRYHO FOFRA ráže 10mm s 20 ranami se řadí do 2. Kategorie a je prodejná od 18. let. Římská svíce KOUZELNÁ HŮLKA HARRYHO FOFRA má efekt střídavě červených a zelených světlic a zlatých praskajících komet.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

Ráže [mm]: 10

NEC [g]: 16

Počet ran: 20

Efekt: světlice, komety

Barevnost efektů: červená, zelená, zlatá

Bezpečnostní pokyny

Pouze pro venkovní použití. Vyhnout se překážkám nad hlavou. Připevnit nastojato k pevnému sloupku, nebo zasunout do jakékoli pevné trubky. Nedržte v ruce! Zapalte ji tak, aby žádná část vašeho těla nebyla nad jejím ústím. Zapálit zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě odstupte 15m.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

R7020BK
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Ráže [mm]
10
Efekt
světlice, komety
Výška efektu
10-20m
Barevnost efektu
červená, zelená, zlatá
Počet ran
20
Počet kusů
12
Balení v kartonu
15/12
NEC[g]
16

Mrkni na naše další rachejtle