• VYPRODÁNO
21+
MIX ŘÍMSKÝCH SVÍCÍ 8 ran 20mm 4ks
  • MIX ŘÍMSKÝCH SVÍCÍ 8 ran 20mm 4ks

MIX ŘÍMSKÝCH SVÍCÍ 8 ran 20mm 4ks

Extra silné římské svíce 3. kategorie, 8 ran, ráže 20mm, mix 4 efektů, různé barvy.

NENÍ SKLADEM

MIX ŘÍMSKÝCH SVÍCÍ 8 ran 20mm  

Římské svíce s ráží 20mm a 8 ranami se řadí do 3. Kategorie prodejné až od 21. let. MIX ŘÍMSKÝCH SVÍCÍ obsahuje mix různobarevných efektů.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat – prodej od 21 let

Ráže [mm]: 20

NEC [g]: 96

Barevnost: různobarevná

Počet ran: 8

Efekt: mix efektů

Délka trvání efektu: 35s

Barevnost efektů: různobarevná

 

Bezpečnostní pokyny

Pouze pro venkovní použití. Vyhnout se překážkám nad hlavou. Připevnit nastojato k pevnému sloupku, nebo zasunout do jakékoli pevné trubky. Nedržte v ruce! Zapalte ji tak, aby žádná část vašeho těla nebyla nad jejím ústím. Zapálit zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě odstupte 15m.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

R6008M
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Ráže [mm]
20
Výška efektu
5-10m
Délka trvání efektu
35s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
4x8
Počet kusů
4
Průměr [mm]
25
Délka [mm]
600
Balení v kartonu
24/4
NEC[g]
96

Mrkni na naše další rachejtle