• VYPRODÁNO
21+
Římská svíce E 8 ran 20mm
  • Římská svíce E 8 ran 20mm

Římská svíce E 8 ran 20mm

 Extra silná římská svíce 3. kategorie, 8 ran, ráže 20mm, 60cm, mix 3 efektů, různé barvy, novinka 2022.

NENÍ SKLADEM

Římská svíce E 8 ran 20mm 

Římská svíce ráže 20mm s 8 ranami se řadí do 3. Kategorie prodejné od 21 let. Římská svíce E obsahuje mix 3 různobarevné efekty. Délka svíce je 60cm. Jedná se o novinku roku 2022.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat – prodej od 18 let

Počet ran: 8

Efekt: mix 3 efektů

Délka trvání efektu: 35s

Barevnost efektů: různobarevná
Bezpečnostní pokyny

Pouze pro venkovní použití. Vyhnout se překážkám nad hlavou. Připevnit nastojato k pevnému sloupku, nebo zasunout do jakékoli pevné trubky. Nedržte v ruce! Zapalte ji tak, aby žádná část vašeho těla nebyla nad jejím ústím. Zapálit zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě odstupte 15m.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

R6008E
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Ráže [mm]
20
Efekt
mix 3 efektů
Výška efektu
20-30m
Délka trvání efektu
35s
Barevnost efektu
různobarevná

Mrkni na naše další rachejtle