• VYPRODÁNO
21+
Římská svíce DUMBUM 8 ran 20mm
  • Římská svíce DUMBUM 8 ran 20mm

Římská svíce DUMBUM 8 ran 20mm

Římská svíce 3. kategorie, 8 ran ráže 20mm, efekt titanové detonace, novinka roku 2014.

NENÍ SKLADEM
5
NAŠE HODNOCENÍ 5 / 5

Římská svíce DUM BUM 20 ran 8mm

Římská svíce DUMBUM s ráží 8mm a 20 ranami obsahuje 24g NEC a to z ní dělá jednu z nejsilnějších volně prodejných římských svící. Řadí se do 3. kategorie a je prodejná od 21 let. Římská svíce DUMBUM má efekt titanové detonace.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat – prodej od 21 let

NEC [g]: 34

Ráže [mm]: 20

Počet ran: 8

Efekt: detonace

Délka trvání efektu: 30s

Barevnost efektů: titanová

 Bezpečnostní pokyny

Pouze pro venkovní použití. Vyhnout se překážkám nad hlavou. Připevnit nastojato k pevnému sloupku, nebo zasunout do jakékoli pevné trubky. Nedržte v ruce! Zapalte ji tak, aby žádná část vašeho těla nebyla nad jejím ústím. Zapálit zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě odstupte 15m.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

R5808D
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Ráže [mm]
20
Efekt
detonace
Délka trvání efektu
30s
Barevnost efektu
titanová
Počet ran
8
Počet kusů
1
Průměr [mm]
30
Délka [mm]
590
Balení v kartonu
48/2
NEC[g]
34
Rozměry balení [mm]
60x590x30
Hmotnost balení [g]
480
Naše hodnocení
5
Řada
DUMBUM

Mrkni na naše další rachejtle