• Sleva!
  • SKLADEM
  • NÁŠ TIP
18+
Římská svíce CALIFORNIA DREAMING 100 ran 10mm
  • Římská svíce CALIFORNIA DREAMING 100 ran 10mm

Římská svíce CALIFORNIA DREAMING 100 ran 10mm

Římská svíce 2. kategorie, 100 ran, ráže 10mm, efekt světlic, červené a zelené barvy, dlouholetá tradice.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Římská svíce CALIFORNIA DREAMING 100 ran 10mm

Římská svíce CALIFORNIA DREAMING ráže 10mm se 100 ranami obsahuje 25g NEC a to ji řadí do 2. Kategorie prodejné od 18. let. Římská svíce CALIFORNIA DREAMING má efekt červených a zelených světlic.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

NEC [g]: 25

Počet ran: 100

Efekt: světlice

Barevnost efektů: červená a zelená

 

Bezpečnostní pokyny

Pouze pro venkovní použití. Vyhnout se překážkám nad hlavou. Připevnit nastojato k pevnému sloupku, nebo zasunout do jakékoli pevné trubky. Nedržte v ruce! Zapalte ji tak, aby žádná část vašeho těla nebyla nad jejím ústím. Zapálit zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě odstupte 15m.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

PPBC10021
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
světlice
Výška efektu
10-20m
Barevnost efektu
červená, zelená
Počet ran
100/1
Počet kusů
1
Balení v kartonu
40/1
NEC[g]
25
Rozměry balení [mm]
45x260
Hmotnost balení [g]
200

Mrkni na naše další rachejtle