• VYPRODÁNO
18+
MIX 12 ŘÍMSKÝCH SVÍCÍ 20 ran 10mm 12ks
  • MIX 12 ŘÍMSKÝCH SVÍCÍ 20 ran 10mm 12ks

MIX 12 ŘÍMSKÝCH SVÍCÍ 20 ran 10mm 12ks

Římské svíce 2. kategorie, 20 ran, ráže 10mm, mix efektů, různé barvy, novinka 2019.

NENÍ SKLADEM

MIX ŘÍMSKÝCH SVÍCÍ 20 ran 10mm   

Římské svíce s ráží 10mm a 20 ranami se řadí do 2. Kategorie prodejné až od 18. let. Balení obsahuje 12 kusů všech nejprodávanějších římských svící jako jsou PRASKAJÍCÍ KOMETYŘÍMSKÁ SVÍCEKOUZELNÁ HŮLKA HARRYHO FOFRA A KDO NESTŘÍLÍ NENÍ ČECH. Svíce obsahují mix různobarevných efektů. Jedna svíce obsahuje 16g pyro slože.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

Ráže [mm]: 10

NEC [g]: 192

Barevnost: různobarevná

Počet ran: 20

Efekt: mix efektů

Barevnost efektů: různobarevná

 

Bezpečnostní pokyny

Pouze pro venkovní použití. Vyhnout se překážkám nad hlavou. Připevnit nastojato k pevnému sloupku, nebo zasunout do jakékoli pevné trubky. Nedržte v ruce! Zapalte ji tak, aby žádná část vašeho těla nebyla nad jejím ústím. Zapálit zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě odstupte 15m.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

R7020M
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
mix efektů
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
20
Počet kusů
12
NEC[g]
192

Mrkni na naše další rachejtle