• VYPRODÁNO
18+
Balení 3 římských svící 20 ran 10mm
  • Balení 3 římských svící 20 ran 10mm
  • Balení 3 římských svící 20 ran 10mm
  • Balení 3 římských svící 20 ran 10mm
  • Balení 3 římských svící 20 ran 10mm

Balení 3 římských svící 20 ran 10mm

Římské svíce 2. kategorie, 20 ran s ráží 10mm, mix efektů, různé barvy.

NENÍ SKLADEM

BALENÍ 3 ŘÍMSKÝCH SVÍCÍ 20 ran 10mm

Balení ŘÍMSKÝCH SVÍCÍ obsahuje barevné římské svíce - Roman candle VIIIX a X. ŘÍMSKÉ SVÍCE Jsou zařazeny do 2. kategorie prodejné od 18 let. ŘÍMSKÉ SVÍCE obsahují mix různobarevných efektů.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

Počet ran: 3x20

Ráže [mm]: 10

Efekt: mix efektů

Barevnost efektů: různobarevná

 

Bezpečnostní pokyny

Pouze pro venkovní použití. Vyhnout se překážkám nad hlavou. Připevnit nastojato k pevnému sloupku, nebo zasunout do jakékoli pevné trubky. Nedržte v ruce! Zapalte ji tak, aby žádná část vašeho těla nebyla nad jejím ústím. Zapálit zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě odstupte 15m.

 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

PPC692099
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
mix efektů
Výška efektu
10-20m
Barevnost efektu
různobarevná
Počet ran
3x20
Počet kusů
3
Průměr [mm]
20
Délka [mm]
690
Balení v kartonu
60/3
NEC[g]
48
Rozměry balení [mm]
52x690x20
Hmotnost balení [g]
300

Mrkni na naše další rachejtle