• SKLADEM
18+
Rakety SCREAMING ROCKET 6ks
  • Rakety SCREAMING ROCKET 6ks
  • Rakety SCREAMING ROCKET 6ks

Rakety SCREAMING ROCKET 6ks

Rakety 2. kategorie, efekt pískající stopa s blikajícími hvězdami, stříbrné barvy.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Rakety SCREAMING ROCKET 

Rakety SCREAMING ROCKET patří mezi oblíbené rakety. Rakety SCREAMING ROCKET mají efekt pískající stopy se stříbrnými blikajícími hvězdami.


Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

Efekt: pískání a blikání

NEC [g]: 30

Barevnost efektů: stříbrná

Počet kusů: 6

 

Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusechUrčeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 15 metrů). Okolní diváci musí být vzdálení nejméně 25 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

RS6S
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
pískání, blikání
Barevnost efektu
stříbrná
Počet ran
6/1
Počet kusů
6
Balení v kartonu
50/6
NEC[g]
30
Rozměry balení [mm]
400x45x30
Hmotnost balení [g]
90
Řada
SCREAM

Mrkni na naše další rachejtle