• Sleva!
  • SKLADEM
  • NÁŠ TIP
18+
Rakety OHNIVÝ DÉŠŤ 6ks
  • Rakety OHNIVÝ DÉŠŤ 6ks

Rakety OHNIVÝ DÉŠŤ 6ks

Rakety 2. kategorie, pískající stopa s barevnou světlicí, dlouholetá tradice.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin
4
NAŠE HODNOCENÍ 4 / 5

Rakety OHNIVÝ DÉŠŤ 

Rakety OHNIVÝ DÉŠŤ jsou dlouholetou tradicí. Řadí se do 2. kategorie a jsou tedy volně prodejné od 18 let. Rakety OHNIVÝ DÉŠŤ mají efekt pískající stopy s červeno zelenou světlicí.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

Efekt: pískání, světlice

NEC [g]: 30

Barevnost efektů: červená, zelená

 

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Zasuňte špejli nastojato do jakékoli pevné trubky tak, aby se nepřevrátila. Nedržte v ruce! Špejli nezkracujte! Po jejím zapálení odstupte alespoň o 10 metrů.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

RS6O
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
pískání, světlice
Barevnost efektu
Červená
Počet ran
6/1
Počet kusů
6
Balení v kartonu
50/6
NEC[g]
30
Rozměry balení [mm]
400x50x35
Naše hodnocení
4

Mrkni na naše další rachejtle