• SKLADEM
  • NÁŠ TIP
18+
Rakety MINI ROCKETS 50ks
  • Rakety MINI ROCKETS 50ks

Rakety MINI ROCKETS 50ks

Rakety 2. kategorie, pískající zvukový efekt zakončený malou explozí, novinka 2024.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Rakety MINI ROCKETS 50ks

Rakety MINI ROCKETS jsou novinkou roku 2024. Řadí se do 2. kategorie a jsou tedy volně prodejné od 18 let. Rakety MINI ROCKETS jsou zakončeny petardou a mají pískající efekt s explozí. Balení obsahuje 50 kusů MINI ROCKETS.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

Efekt: pískání

Délka trvání efektu: exploze

Barevnost efektů: žádná

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Zasuňte špejli nastojato do jakékoli pevné trubky tak, aby se nepřevrátila. Nedržte v ruce! Špejli nezkracujte! Po jejím zapálení odstupte alespoň o 10 metrů.


VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

PPR04245
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
pískání a exploze
Barevnost efektu
žádná
Počet ran
50/1
Počet kusů
50

Mrkni na naše další rachejtle