• VYPRODÁNO
18+
Rakety FLY FALCON 9 ks
  • Rakety FLY FALCON 9 ks

Rakety FLY FALCON 9 ks

Rakety II. kategorie, mix 5 různých efektů.

NENÍ SKLADEM

Rakety FLY FALCON

Rakety FLY FALCON obsahují 204g NEC a to je řadí do II. kategorie a jsou tedy prodejné od 18 let. Rakety FLY FALCON mají efekt citrónové pivoňky s bílým stroboskopem, červené jiřiny s bílým stroboskopem, zlaté vlny, brokátové koruny se zeleným stroboskopem a červené pivoňky.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: II. Kat – prodej od 18 let

NEC [g]: 204

Ráže [mm]: 30

Efekt: mix efektů

Délka trvání efektu: 4s

Barevnost efektů: různobarevná

 

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Zasuňte špejli nastojato do jakékoli pevné trubky tak, aby se nepřevrátila. Nedržte v ruce! Špejli nezkracujte! Po jejím zapálení odstupte alespoň o 10 metrů.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

PPRS09021
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Ráže [mm]
30
Efekt
mix efektů
Délka trvání efektu
4s
Barevnost efektu
různobarevná
Počet kusů
9
Balení v kartonu
10/9
NEC[g]
204

Mrkni na naše další rachejtle