• Sleva!
  • SKLADEM
  • NÁŠ TIP
18+
Rakety FAMILY PACKING 20ks
  • Rakety FAMILY PACKING 20ks

Rakety FAMILY PACKING 20ks

Rakety 2. kategorie, mix efektů, různé barvy, novinka 2020.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Rakety FAMILY PACKING 20ks

Rakety FAMILY PACKING se řadí do 2. kategorie a jsou tedy volně prodejné od 18 let. FAMILY PACKING obsahuje mix rodinného balení s různobarevnými efekty. Novinka roku 2020.


Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

Efekt: mix efektů

Barevnost efektů: různobarevná

Počet kusů: mix produktů


Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Zasuňte špejli nastojato do jakékoli pevné trubky tak, aby se nepřevrátila. Nedržte v ruce! Špejli nezkracujte! Po jejím zapálení odstupte alespoň o 10 metrů.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

FPS1
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
mix efektů
Barevnost efektu
různobarevná
Počet kusů
20
Balení v kartonu
20/1

Mrkni na naše další rachejtle