• Sleva!
  • VYPRODÁNO
  • NÁŠ TIP
21+
Rakety DUMBUM 4ks
  • Rakety DUMBUM 4ks

Rakety DUMBUM 4ks

Rakety 3. kategorie, oblíbený produkt, stříbrná stopa s titanovou detonací, novinka roku 2015.

NENÍ SKLADEM
5
NAŠE HODNOCENÍ 5 / 5
219 Kč
199 Kč Ušetříš 20 Kč
Počet

Minimální množství pro objednání tohoto produktu je 2.

Rakety DUMBUM 

Rakety DUMBUM jsou dlouholetou tradicí. Řadí se do 3. kategorie a jsou tedy volně prodejné od 21 let. Rakety DUMBUM mají efekt stříbrné stopy s titanovou detonací. 

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat – prodej od 21 let

NEC [g]: 160

Efekt: detonace, stopa

Barevnost efektů: stříbrná, titanová

Počet kusů: 4

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Zasuňte špejli nastojato do jakékoli pevné trubky tak, aby se nepřevrátila. Nedržte v ruce! Špejli nezkracujte! Po jejím zapálení odstupte alespoň o 10 metrů.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

RS4D
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Efekt
detonace
Výška efektu
10-20m
Barevnost efektu
titanová, stříbrná
Počet ran
1x4
Počet kusů
4
Délka [mm]
80cm
Balení v kartonu
24/4
NEC[g]
160
Naše hodnocení
5
Řada
DUMBUM

Mrkni na naše další rachejtle