• Sleva!
  • VYPRODÁNO
  • NÁŠ TIP
18+
Rakety BEST PRICE ROCKET 9ks
  • Rakety BEST PRICE ROCKET 9ks

Rakety BEST PRICE ROCKET 9ks

Rakety 2. kategorie, mix 9 efektů, novinka roku 2020.

NENÍ SKLADEM

Rakety BEST PRICE ROCKET 9ks

Rakety BEST PRICE ROCKET jsou novinkou roku 2020. Řadí se do 2. kategorie a jsou tedy volně prodejné od 18 let. Rakety BEST PRICE ROCKET obsahují mix 9 různobarevných efektů.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

Efekt: mix 9 efektů

Barevnost efektů: různobarevná 

Počet kusů: 9

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Zasuňte špejli nastojato do jakékoli pevné trubky tak, aby se nepřevrátila. Nedržte v ruce! Špejli nezkracujte! Po jejím zapálení odstupte alespoň o 10 metrů.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

RS9BP14
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
mix 9 efektů
Barevnost efektu
různobarevná
Počet kusů
9
Balení v kartonu
20/9
Řada
BEST PRICE RED

Mrkni na naše další rachejtle