• SKLADEM
18+
Rakety PÍSKAJÍCÍ RAKETKY 144ks
  • Rakety PÍSKAJÍCÍ RAKETKY 144ks

Rakety PÍSKAJÍCÍ RAKETKY 144ks

Rakety 2. kategorie, oblíbený produkt, pískající zvukový efekt zakončený malou explozí, dlouholetá tradice.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin
6
NAŠE HODNOCENÍ 6 / 5

Rakety PÍSKAJÍCÍ RAKETKY 

PÍSKAJÍCÍ RAKETKY jsou velice oblíbeným produktem. Řadí se do 2. kategorie a jsou tedy volně prodejné od 18 let. PÍSKAJÍCÍ RAKETKY jsou zakončeny petardou a mají pískající efekt s explozí.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

NEC [g]: 72

Efekt: pískání

Délka trvání efektu: exploze

Barevnost efektů: žádná

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

RS1
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
pískání
Délka trvání efektu
exploze
Barevnost efektu
žádná
Počet ran
144/1
Počet kusů
12x12
Délka [mm]
280
Balení v kartonu
20/12/12
NEC[g]
72
Rozměry balení [mm]
110x285x55
Hmotnost balení [g]
340
Naše hodnocení
6

Mrkni na naše další rachejtle