• SKLADEM
18+
Raketomet SCREAM 1000 ran 8mm
  • Raketomet SCREAM 1000 ran 8mm

Raketomet SCREAM 1000 ran 8mm

Kompaktní ohňostroj 2. kategorie s 1000 ranami, ráže 8mm, efekt pískající stopy s explozí, stříbrné barvy.

SKLADEM - POSLEDNÍ KUSY
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Kompaktní ohňostroj RAKETOMET 1000 ran 8mm  

Kompaktní ohňostroj RAKETOMET s ráží 8mm a 1000 ranami, se řadí do 2. kategorie a je volně prodejný od 18 let. Kompaktní ohňostroj RAKETOMET má efekt stříbrné pískající stopy s explozí. Detail efektu a barevnosti ohňostroje RAKETOMET, můžete shlédnout v záložce VIDEO. Balení obsahuje 1 kompakt s délkou trvání 100 sekund.


Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

Počet ran: 1000

NEC [g]: 497

Efekt: zvukový

Délka trvání efektu: 100s

Barevnost efektů: stříbrná

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Vyvarujte se překážkám ve směru výmetu. Umístěte baterii na rovnou zem. Identifikujte zápalnici a odstraňte oranžovou krytku. Postavte se bokem, zapalte konec zápalnice a okamžitě se vzdalte nejméně 30 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

C100008R
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Ráže [mm]
8
Efekt
zvukový
Výška efektu
10-20m
Délka trvání efektu
100s
Barevnost efektu
stříbrná
Počet ran
1000
Počet kusů
1
Balení v kartonu
3/1
NEC[g]
497

Mrkni na naše další rachejtle